Zastosowanie dla niebezpiecznych sportów i zawodów

Alarmy personalne i urządzenia zapewniające wskazanie lokalizacji użytkownika od dawna mają szerokie zastosowanie wśród osób wykonujących zawody niebezpieczne, podczas wykonywania których narażone są na nieprzewidziane wypadki. Również dla pracodawców urządzenia bezpośrednio informujące o zdarzeniu, w którym zagrożone jest zdrowie i życie pracownika mogą stanowić  dodatkowe zabezpieczenie, a także dywersyfikować jakość pracy poprzez ograniczenie liczby pracowników na wykonywanym stanowisku.

Klasycznym przykładem może być ograniczenie tych zawodów gdzie niezbędnym jest aby były wykonywane przez min. dwóch pracowników, gdzie druga osoba stanowi wyłącznie asekurację i zabezpieczenie w razie nieszczęśliwego wypadku np. pracownicy wykonujący prace na wysokości. Wiele państw europejskich odstąpiło już od tego wymogu pod warunkiem, ze pracownik wyposażony jest w urządzenia, które jest w stanie natychmiast powiadomić operatora, a dalej także odpowiednie służby ratownicze kiedy zarejestruje Upadek, albo wstrząs.

 

Równie dobrze urządzenia oferowane przez firmę GTM SYSTEMS mogą sprawdzać się w lokalizacjach trudnodostępnych, w których ponadto utrudniona jest łączność bezpośrednia z osobami w nich przebywającymi, takimi jak chodniki kopalni czy też systemy kanalizacyjne. Wyposażenie niebezpiecznych lokalizacji w urządzenia RT (Radio Transcievers) pozwala na stalą komunikację alarmów personalnych z operatorem, a także np. z jednostka ratowniczą czy też poszukiwawczą, która dzięki sygnałom radiowym zna ich przybliżone położenie.

W przestrzeniach otwartych gdzie występuje zasięg satelit systemu GPS i GLONASS alarmy personalne doskonale sprawdzają się zwłaszcza na samotnych wycieczkach górskich, niebezpiecznych zjazdach rowerowych czy narciarskich. W sytuacji zagubienia drogi użytkownik musi wyłącznie nacisnąć przycisk alarmowy i czekać na kontakt z operatorem lub na powiadomione przez niego służby ratownicze. Warto zwrócić uwagę na fakt, ze w naszych urządzeniach przycisk alarmowy jest stanowczo wyeksponowany. Łatwo go znaleźć nie tylko wtedy kiedy trzymamy urządzenie w ręku tak jak telefon komórkowy ale także na zasadzie dotyku można go z powodzeniem nacisnąć wtedy kiedy znajduje się np. w kieszeni. Urządzenie alarmowe jest dedykowane wyłącznie do użycia w sytuacjach realnego zagrożenia dlatego nie jest wykorzystywane w sposób ciągły, co powoduje jego minimalne zużycie baterii. Dlatego też jest gotowe do użycia przez całe 44 godziny od momentu zakończenia ładowania. Jest to bardzo istotne, dlatego że w większości przypadków kiedy chcemy skorzystać z telefonu w celach alarmowych to albo jest on rozładowany albo nie ma właśnie zasięgu. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt że w sytuacji kiedy użytkownik brał udział w wypadku nie zawsze jest w stanie obsłużyć telefon lub smartfon, w którym żeby dostać się do odpowiedniej aplikacji należy wykonać szereg czynności. W alarmie personalnym jeżeli użytkownik czuje się zagrożony, to po prostu naciska przycisk, a jeżeli jest w trakcie wykonywania niebezpiecznej czynności może aktywować funkcjonalność alarmu „Man Down”, pozwalającą na wywołanie zdarzenia alarmowego w przypadku silnego wstrząsu, lub położenia alarmu personalnego w pozycji nachylenia większej niż 64 stopnie. Więcej o funkcji „Man Down” możecie Państwo przeczytać – tutaj.

Alarm personalny znajduje również zastosowanie podczas sportów ekstremalnych takich jak wspinaczka skałkowa, czy też turystyka górska. Osoby wyposażone w urządzenia mogą określić wcześniej w jaki sposób ma reagować operator w przypadku uruchomienia alarmu w takiej sytuacji. Ponadto implementacja całości systemu w służbach ratowniczych wydaje się być rozwiązaniem znacznie podnoszącym bezpieczeństwo zarówno turystów, jaki i ratowników.

Dzięki elastycznemu planowi abonentowemu GTM SYSTEM urządzenia można będzie wypożyczać na czas trasy turystycznej w schroniskach górskich, gdzie obsługa zadba o ich właściwa eksploatację i naładowanie. Takie rozwiązanie pozwoli kontrolować ruch turystów na górskich trasach, a w przypadku nagłej zmiany pogody pozwoli precyzyjnie ustalić, gdzie znajdują się osoby mogące znajdować się w sytuacji wymagającej pomocy służb ratowniczych.

 

Wykorzystanie alarmu może także być potrzebne osobom uprawiającym turystykę rowerową lub motocyklową, podczas której zdarzyć się mogą wypadki, w skutek których użytkownik może zostać całkowicie unieruchomiony. Wówczas odpowiednio zaprogramowane urządzenie samoczynnie wyśle alarm do operatora oraz uruchomi głośnomówiące polaczenie GSM z operatorem w celu nawiązania kontaktu. Więcej o połączeniach głosowych możecie przeczytać Państwo – tutaj.

Oprócz wymienionych powyżej zawodów i sportów zakres wykorzystania urządzeń oferowanych przez naszą firmę jest prawie nieograniczony. Dlatego nasi profesjonalni doradcy służą Państwu pomocą w zakresie określenia potrzeb i odpowiedniego skonfigurowania urządzeń w sposób zapewniający ich spełnienie.