Alarmy stacjonarne

Alarm stacjonarny to niewielkie poręczne urządzenie, które w sytuacji zagrożenia lub innej sytuacji, w której potrzebujesz natychmiastowej pomocy umożliwia niezwłoczne zaalarmowanie określonych osób lub służb mogących podjąć właściwe działanie. w odróżnieniu od alarmów personalnych urządzenia stacjonarne nie wykorzystują pozycjonowania GPS/GLONASS, a ich pozycja przypisana jest do nich na stałe. Alarmy stacjonarne doskonale spełniają swoją rolę w pomieszczeniach takich jak sklepy, kantory, banki oraz biura.


 

Alarm stacjonarny SRT326 – Zapewni Tobie i Twoim pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Alarm stacjonarny SRT326 przeznaczony jest do użytku w lokalizacjach takich jak banki, kantory, sklepy oraz pomieszczenia ochrony. SRT326 pozwala w momencie zagrożenia łatwo i szybko wysłać alarm do dowolnej stacji monitorowania alarmów, aplikacji online zapewniającej monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym oraz sześciu zdefiniowanych wcześniej numerów dowolnej telefonii komórkowej.

Funkcja alarmu

Po naciśnięciu przycisku „alarm” operator otrzymuje informację o pozycji i tożsamości jednostki znajdującej się w niebezpieczeństwie. W tym samym czasie SRT326 może nawiązać połączenie głosowe z operatorem lub dowolnie skonfigurowanym wcześniej numerem telefonu. W zależności od sytuacji operator stacji monitorowania alarmów podejmuje właściwe działania w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy alarmującemu.

Funkcja połączenia GSM

Oprócz przycisku alarmowego urządzenie jest wyposażone w przycisk GSM. Kiedy zostanie wciśnięty, urządzenie dzwoni do zaprogramowanego wcześniej numeru. Przycisk GSM oferuje alternatywę w sytuacjach mniej krytycznych.

Funkcja „Man Down”

Kiedy SRT326 zmienia pozycję na leżącą, alarm jest wysyłany automatycznie. Alarm personalny można także zaprogramować tak, aby reagował na wstrząs.

Funkcja alarmu czasowego

Urządzenie można ustawić na automatyczne wysłanie alarmu po określonym czasie, w przypadku kiedy użytkownik może być nieprzytomny lub z innego powodu nie jest w stanie uruchomić alarmu samodzielnie. Oprócz wyżej wymienionych właściwości SRT306 posiada bardzo szeroką gamę różnych funkcji alarmowych. Oprócz wyżej wymienionych właściwości SRT326 posiada bardzo szeroką gamę różnych funkcji alarmowych.

Czas pracy na baterii

Przy najwyższym poziomie użycia urządzenia czas pracy na baterii osiąga 4 dni. Kiedy poziom baterii maleje, urządzenie generuje ostrzeżenie, a aktualny poziom baterii jest sygnalizowany przy pomocy diody LED.


SRT326i - Alarm stacjonarny umożliwiający pozycjonowanie w pomieszczeniach

 

SRT326i to profesjonalny stacjonarny alarm osobisty przeznaczony do użycia wewnętrznego. Urządzenie może przekazywać swoją pozycję do stacji monitorowania alarmów za pośrednictwem dwukierunkowej komunikacji z radiowymi urządzeniami nadawczo – odbiorczymi (Radio Transceiver – RT). Może również działać nawet kiedy nie znajduje się w zasięgu sieci GSM.

Ten wszechstronny i niezawodny stacjonarny alarm osobisty posiada wszystkie wymienione powyżej funkcje swojego starszego brata czyli SRT326 ponadto posiada możliwość precyzyjnego pozycjonowania w zamkniętych pomieszczeniach lub innych obszarach, w których brak jest zasięgu GSM.

Pozycjonowanie wewnątrz pomieszczeń

SRT326i realizuje pozycjonowanie wewnątrz pomieszczeń bazując na dwukierunkowej komunikacji z radiowymi urządzeniami nadawczo – odbiorczymi (Radio Transceiver – RT).

Obszar wewnątrz pomieszczeń może być wyposażony w urządzenia RT, gdzie każdy ma zaprogramowaną swoją lokalizację. Kiedy SRT326i znajdzie się w pobliżu urządzenia RT  wyśle ono do niego informację o swojej lokalizacji.

Sygnał z każdego RT może być regulowany w celu osiągnięcia właściwego zasięgu i dokładniejszej lokalizacji.

Urządzenie doskonale sprawdza się w takich lokalizacjach jak piwnice, podziemne magazyny czy też tunele metra, kolei lub np. bardzo niebezpieczne miejsca pracy takie jak chodniki kopalń.

Wysłanie alarmu przez routery RT

Są miejsca, w których nie ma sygnału GSM. Takie miejsca można wyposażyć nie tylko w urządzenia RT, ale również w routery RT. W przypadku alarmu SRT326i skorzysta z urządzenia RT do pozycjonowania ale ze względu na brak zasięgu GSM użyje serii routerów w celu przekazania informacji do stacji przekaźnikowej mającej kontakt z siecią GSM. Potwierdzenie przyjęcia alarmu jest wtedy przekazywane z powrotem do tego urządzenia, które wysłało alarm.

Opcjonalny skaner Wifi

SRT306i może dodatkowo być wyposażony w skaner WiFi, który zostanie wykorzystany do ustalenia pozycji urządzenia za pośrednictwem działających w jego pobliżu sieci WiFi. SRT326i zeskanuje środowisko szukając sieci WiFi.  Informacja o ewentualnie dostępnych sieciach WiFi jest wtedy przekazana do serwera, który użyje „third party web services” do otrzymania informacji o pozycji bazowanej na informacji o aktualnej sieci WiFi.


Monitorowanie Alarmów personalnych SRT326 i SRT326i

Każdy alarm personalny aby zapewnić wszystkie swoje funkcjonalności, które bezpośrednio prowadzą do znacznego podniesienia bezpieczeństwa jego posiadacza musi być połączony ze stanowiskiem obsługi alarmów, gdzie odpowiednie osoby podejmą niezwłocznie właściwe działania zmierzające do udzielenia pomocy osobie, która sygnalizuje to swoim urządzeniem. Dlatego nasze produkty zapewniają następujące możliwości ich monitorowania:

 

Monitoring online

Niezawodna aplikacja dostępna online w trybie ciągłym za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej pozwala na monitorowanie urządzeń w dowolnej chwili. Aplikacja posiada intuicyjny interfejs obsługi i programowania urządzeń, alarmów, geostref oraz sporządzania złożonych raportów. Korzystając z aplikacji możesz osobiście monitorować wszystkie swoje urządzenia, a także dokładnie konfigurować ich nastawienia i funkcjonalności. Aplikacja pozwala także na sporządzanie szczegółowych raportów obrazujących historię funkcjonowania urządzeń.

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach korzystania z aplikacji zapoznaj się ze szczegółową ofertą naszej firmy dotyczącą aplikacji.

zobacz więcej…

 

 

 

Powiadomienia SMS

Urządzenie wysyła powiadomienia o zdarzeniu alarmowym na sześć wybranych wcześniej numerów komórkowych. W treści wiadomości znajduje się opis zdarzenia, instrukcje dla odbiorcy oraz link z zaznaczoną pozycją, w której zdarzenie miało miejsce. Funkcja ta doskonale sprawdza się podczas monitorowania dzieci lub innych osób, nad którymi sprawujesz opiekę, a których powiadomienia nie wymagają konieczności powiadomienia wykwalifikowanych służb. Alarm może być uruchamiany i wysyłany SMS-em nie tylko w przypadku naciśnięcia przycisku ale także np. w przypadku kiedy jego użytkownik opuści lub wejdzie w zdefiniowaną wcześniej strefę lub obszar.