Alarmy personalne

Alarm personalny to niewielkie poręczne urządzenie, które w sytuacji zagrożenia lub innej sytuacji, w której potrzebujesz natychmiastowej pomocy umożliwia niezwłoczne zaalarmowanie określonych osób lub służb mogących podjąć właściwe działanie. Alarm personalny może wysyłać koordynaty i aktualną pozycję do dowolnej stacji monitorowania alarmów wykorzystywanej przez niemal wszystkie Agencje ochrony osób i mienia. Ponadto twój sygnał alarmowy wraz z pozycją, w której się znajdujesz może być monitorowany w czasie rzeczywistym za pomocą platformy dostępnej w naszej ofercie, a także może zostać wysłany do zdefiniowanych przez Ciebie sześciu numerów dowolnej telefonii komórkowej.

 


SRT306 - Mobilny alarm personalny zaprojektowanay w trosce o Twoje bezpieczeństwo.

 

Alarm personalny SRT306 to wygodne w użyciu niewielkie i poręczne urządzenie charakteryzujące się przede wszystkim wysoką niezawodnością działania.

W sytuacjach realnego zagrożenia życia i zdrowia użycie alarmu pozwoli na natychmiastowe powiadomienie osób mogących udzielić pomocy. Nasze urządzenie posiada szeroką gamę funkcji alarmowych umożliwiających skonfigurowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

  

Funkcja alarmu

Po naciśnięciu przycisku „alarm” operator otrzymuje informację o pozycji i tożsamości jednostki znajdującej się w niebezpieczeństwie. W tym samym czasie SRT306 może nawiązać połączenie głosowe z operatorem lub dowolnie skonfigurowanym wcześniej numerem telefonu. W zależności od sytuacji operator centrali alarmowej podejmuje właściwe działania w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy alarmującemu.

Funkcja połączenia GSM

Oprócz przycisku alarmowego urządzenie jest wyposażone w przycisk GSM. Kiedy zostanie wciśnięty, urządzenie dzwoni do zaprogramowanego wcześniej numeru. Przycisk GSM oferuje alternatywę w sytuacjach mniej krytycznych.

Funkcja alarmu czasowego

Urządzenie można ustawić na automatyczne wysłanie alarmu po określonym czasie, w przypadku kiedy użytkownik może być nieprzytomny lub z innego powodu nie jest w stanie uruchomić alarmu samodzielnie. Oprócz wyżej wymienionych właściwości SRT306 posiada bardzo szeroką gamę różnych funkcji alarmowych.

Funkcja „Man Down”

Kiedy SRT306 zmienia pozycję na leżącą, alarm jest wysyłany automatycznie. Alarm personalny można także zaprogramować tak, aby reagował na wstrząs.

Czas pracy baterii

Przy najwyższym poziomie użycia urządzenia czas pracy na baterii osiąga 44 godziny. Kiedy poziom baterii maleje, urządzenie generuje ostrzeżenie, a aktualny poziom baterii jest sygnalizowany przy pomocy diody LED.

 


 

SRT306i - Mobilny alarm personalny zapewni lokalizację gdziekolwiek jesteś.

 

SRT306i to profesjonalny alarm osobisty przeznaczony do użycia wewnętrznego i zewnętrznego. Urządzenie może działać nawet kiedy nie znajduje się w zasięgu GPS/GLONASS jak również przy braku zasięgu GSM.

Ten wszechstronny i niezawodny alarm personalny posiada wszystkie wymienione powyżej funkcje swojego starszego brata czyli SRT306 ponadto posiada możliwość precyzyjnego pozycjonowania w zamkniętych pomieszczeniach lub innych obszarach, w których zasięg umożliwiający to pozycjonowanie jest ograniczony lub go nie ma. Funkcje te realizowane są w następujący sposób:

Pozycjonowanie wewnątrz pomieszczeń

SRT306i realizuje pozycjonowanie wewnątrz pomieszczeń bazując na dwukierunkowej komunikacji z radiowymi urządzeniami nadawczo – odbiorczymi (Radio Transceiver – RT).

Obszar, gdzie nie ma zasięgu GPS/GLONASS może być wyposażony w urządzenia RT, gdzie każdy ma zaprogramowaną swoją lokalizację. Kiedy SRT306i znajdzie się w pobliżu urządzenia RT  wyśle ono do niego informację o swojej lokalizacji.

Sygnał z każdego RT może być regulowany w celu osiągnięcia właściwego zasięgu i dokładniejszej lokalizacji.

SRT306i umożliwia wybranie metody optymalnego pozycjonowania w każdej sytuacji. Kiedy jest w zasięgu używa GPS/GLONASS, ale kiedy tej możliwości nie ma, spróbuje pozycjonowania za pomocą RT. W przypadku znalezienia dostępnych urządzeń RT, SRT306i wyłączy pozycjonowanie GPS/GLONASS. To samo będzie działać w odwrotnej kolejności, SRT306i włączy GPS/GLONASS, kiedy traci łączność z RT i zamknie pozycjonowanie RT natychmiast po otrzymaniu pozycji poprzez GPS/GLONASS.

Jest więcej możliwości konfigurowania metod pozycjonowania. Tak np. SRT306i może używać komunikacji z RT podczas godzin pracy. Lub włączyć pozycjonowanie przy pomocy RT w specyficznej geograficznej lokacji otrzymanej dzięki komunikacji z GPS/GLONASS.

Wysłanie alarmu przez routery RT

Są miejsca, gdzie nie tylko nie ma zasięgu GPS/GLONASS, ale również sygnału GSM. Takie miejsca można wyposażyć nie tylko w urządzenia RT, ale również w routery RT. W przypadku alarmu SRT306i skorzysta z urządzenia RT do pozycjonowania ale ze względu na brak zasięgu GSM użyje serii routerów w celu przekazania informacji do stacji przekaźnikowej mającej kontakt z siecią GSM. Potwierdzenie przyjęcia alarmu jest wtedy przekazywane z powrotem do tego urządzenia, które wysłało alarm. Zastosowanie powyższej funkcjonalności może być zobrazowane poprzez zastosowanie w aplikacji zarządzającej przygotowanej wcześniej mapy obiektu, na której mogą być wyświetlane pozycje urządzeń oraz alarmy przez nie generowane, na przykłąd kiedy osoba bez uprawnień pojawia się w zaztrzeżonej strefie.

 

Opcjonalny skaner Wifi

SRT306i może dodatkowo być wyposażony w skaner WiFi. Jeśli pozycjonowanie przy pomocy GPS/GLONASS lub urządzeń RT nie jest możliwe,  SRT306i zeskanuje środowisko szukając sieci WiFi.  Informacja o ewentualnie dostępnych sieciach WiFi jest wtedy przekazana do serwera, który użyje „third party web services” do otrzymania informacji o pozycji bazowanej na informacji o aktualnej sieci WiFi.


Monitorowanie Alarmów personalnych SRT306 i SRT306i

Każdy alarm personalny aby zapewnić wszystkie swoje funkcjonalności, które bezpośrednio prowadzą do znacznego podniesienia bezpieczeństwa jego posiadacza musi być połączony ze stanowiskiem obsługi alarmów, gdzie odpowiednie osoby podejmą niezwłocznie właściwe działania zmierzające do udzielenia pomocy osobie, która sygnalizuje to swoim urządzeniem. Dlatego nasze produkty zapewniają następujące możliwości ich monitorowania:

 

Monitoring online

Niezawodna aplikacja dostępna online w trybie ciągłym za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej pozwala na monitorowanie urządzeń w dowolnej chwili. Aplikacja posiada intuicyjny interfejs obsługi i programowania urządzeń, alarmów, geostref oraz sporządzania złożonych raportów. Korzystając z aplikacji możesz osobiście monitorować wszystkie swoje urządzenia, a także dokładnie konfigurować ich nastawienia i funkcjonalności. Aplikacja pozwala także na sporządzanie szczegółowych raportów obrazujących historię funkcjonowania urządzeń.

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach korzystania z aplikacji zapoznaj się ze szczegółową ofertą naszej firmy dotyczącą aplikacji.

zobacz więcej…

 

 

 

Powiadomienia SMS

Urządzenie wysyła powiadomienia o zdarzeniu alarmowym na sześć wybranych wcześniej numerów komórkowych. W treści wiadomości znajduje się opis zdarzenia, instrukcje dla odbiorcy oraz link z zaznaczoną pozycją, w której zdarzenie miało miejsce. Funkcja ta doskonale sprawdza się podczas monitorowania dzieci lub innych osób, nad którymi sprawujesz opiekę, a których powiadomienia nie wymagają konieczności powiadomienia wykwalifikowanych służb. Alarm może być uruchamiany i wysyłany SMS-em nie tylko w przypadku naciśnięcia przycisku ale także np. w przypadku kiedy jego użytkownik opuści lub wejdzie w zdefiniowaną wcześniej strefę lub obszar.