Zastosowanie dla pracowników ochrony

Zastosowanie urządzeń oferowanych przez Naszą firmie w codziennej służbie pracowników ochrony i mienia, w zależności od miejsca stosowania (teren zewnętrzny i wnętrza obiektów) może posiadać rozległy wymiar. Kontrola pracy zatrudnianych osób skupia się bowiem na zapewnieniu im bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednich warunków, bezpieczeństwa osobistego oraz pozwala pracodawcy dokładnie rozliczać wykonaną pracę. Dzięki naszym urządzeniom wszystkie powyższe aspekty można połączyć stosując jeden system.

Alarmy personalne poza swoją podstawą funkcją polegającą na wciśnięciu przycisku alarmowego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub podczas innego niebezpiecznego zdarzenia komunikują się stale z systemami GPS i GLONASS jeśli tylko znajdują się w ich zasięgu, ale także komunikują się z operatorem (Aplikacją zarządzającą Emcom lub dowolną centralą alarmową) za pośrednictwem systemów GSM i GPRS. Ponadto podczas kiedy wymagane jest określenie pozycji urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, w którym systemy satelitarne nie maja zasięgu urządzenie może komunikować się z zainstalowanymi w obiekcie routerami (RT Radio Trascievers) za pomocą łączności radiowej.

W terenie otwartym wykorzystując zasięg satelit i jednocześnie korzystając z aplikacji zarządzającej Emcom można w dowolny sposób określać kluczowe dla użytkownika geostrefy na mapie, na które będą reagowały urządzenia w zależności od zaimplementowanych im wcześniej poleceniom. Klasycznym przykładem może być określenie kilku stref na terenie obiektu lub obszaru, w których pracownik ochrony wykonując patrol (obchód) nadzorowanego terenu powinien się pojawić w określonym czasie. Kiedy pracownik ochrony wyposażony jest w urządzenie np. SRT306 i wchodzi w daną strefę w określonym przedziale czasowym urządzenie nie generuje żadnych sygnałów alarmowych. Kiedy jednak w określonym czasie nie zjawił się w miejscu, które zobowiązany był patrolować alarm zostanie uaktywniony. W celu doraźnej i stałej kontroli pracowników można zastosować konfigurację odwrotną określając alarmy o mniejszym priorytecie.

Funkcja kontroli o obserwacji pracowników ma także szersze zastosowanie niż tylko obiekty chronione. Można ją stosować do nadzoru np. konwojów materiałów wartościowych poprzez wytyczenie określonej trasy dla konwoju, czas i miejsca jego postoju oraz szereg innych parametrów.

W zastosowaniach dotyczących pracowników ochrony dużym zainteresowaniem cieszy się funkcjonalność naszych urządzeń oparta o konfigurację alarmów czasowych polegającą na potwierdzaniu kondycji przez użytkownika urządzenia. Największe zastosowanie ma ta funkcjonalność w miejscach gdzie służbę ochronną pełni pojedynczy pracownik. Wówczas jego alarm personalny wymaga aby naciskał przycisk alarmowy w określonym czasie (sekwencje czasowe) potwierdzając jednocześnie, że nic się nie dzieje i nie ma powodów do jakiejkolwiek interwencji. Kiedy system wykrywa, że sekwencja została zaburzona, czyli pracownik nie nacisnął w odpowiednim czasie przycisku może uruchomić w pierwszej fazie alarm w urządzeniu przypominający pracownikowi o konieczności potwierdzenia swojej kondycji, a przy braku reakcji wygeneruje zdarzenie alarmowe u operatora systemu z jednoczesnym przeslaniem informacji do sześciu skonfigurowanych wcześniej nr telefonicznych w postaci SMS.

Takie rozwiązania stosowane są najczęściej w kantorach, bankach, sklepach jubilerskich, recepcjach. Dzięki tego typu alarmom możemy szybko reagować w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji pracownika ochrony (zasłabnięcie, utrata przytomności) ale także podczas próby wymuszenia na nim określonego zachowania przez potencjalnych napastników – Klasycznym przykładem może być napad na bank, kiedy w znakomitej większości wszyscy pracownicy zmuszeni są do uniesienia rąk do góry co uniemożliwia im naciśnięcie przycisku alarmowego.

Przewaga oferowanych przez GTM SYSTEMS urządzeń nad pozostałymi urządzeniami tego typu na rynku polega na ich prawie nieograniczonej skalowalności uzależnionej od potrzeb naszych Klientów. Dlatego też jeśli jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń alarmowych naszej firmy prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem, który przybliży Państwu zasady konfiguracji urządzeń i pomoże zaprojektować takie nastawienia w urządzenia, które będą w sposób zadowalający spełniały Państwa potrzeby w zakresie ochrony i bezpieczeństwa.