Alarm czasowy

Funkcjonalność wykorzystująca interwały czasowe jest możliwa do zastosowania przez użytkownika w określonych sytuacjach. Może to być wymuszenie na użytkowniku potwierdzania swojej kondycji poprzez naciskanie przycisku w określonych odstępach czasowych. Takie ustawienia można stosować w urządzeniach wykorzystywanych przez osoby wykonujące pracę pojedynczo, które w przypadku zasłabnięcia nagłego wypadku nie mogą liczyć na natychmiastową pomoc innej osoby. Kolejnym zastosowaniem może być wykorzystanie urządzenia w miejscach, które mogą być narażone na napady z użyciem broni palnej, gdzie najczęściej napastnicy wymuszają na swoich ofiarach określone zachowania, także może się zdarzyć sytuacja uniemożliwiająca naciśnięcie przycisku alarmowego lub próba takiego naciśnięcia może być zbyt ryzykowna. W przypadku zastosowania potwierdzania kondycji, alarm jest ustawiony na czuwanie w przypadku nie naciśnięcia przycisku alarmowego, które będzie skutkowało uruchomieniem tzw. cichego alarmu lub wykonania określonej procedury alarmowej.

Poza wymienionymi powyżej zastosowaniami funkcja uzależniająca działanie urządzenia od parametru czasowego pozwala na dowolne skalowanie dostosowujące je do indywidualnych potrzeb użytkownika.