Man Down

Charakterystyka funkcji Man Down

Man Down! Man Down! To bardzo częsty meldunek policyjnych patroli w sytuacji kiedy ranny jest jeden z funkcjonariuszy biorących udział w realizacji policyjnych czynności lub osoba postronna. Oznacza on absolutną mobilizację zarówno jednostek mogących zapewnić wsparcie, jak również jednostkom ratunkowym mogącym ratować życie lub zdrowie poszkodowanej osoby. Wszystko jest transparentne i zrozumiałe do momentu kiedy jest na miejscu osoba, która taki meldunek może przesłać przez policyjne radio na posterunek lub do innego centrum monitorowania alarmów.

Nie w każdej jednak sytuacji mamy obok siebie osobę, która w razie zagrożenia naszego życia lub zdrowia będzie w stanie powiadomić pomoc. Coraz częściej bowiem pracujemy samotnie lub w warunkach gdzie może pracować pojedynczy pracownik. GTM SYSTEM wychodzi naprzeciw takim utrudnieniom implementując w swoich urządzeniach funkcję wysyłającą alarm do zdefiniowanych wcześniej podmiotów mogących udzielić pomocy osobie jej potrzebującej, która nie jest w stanie z wynikających z sytuacji przyczyn sama uruchomić alarmu. Klasycznym przykładem takiego zdarzenia może być wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy na wysokości skutkujący upadkiem z drabiny i całkowitym unieruchomieniem. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść alarm personalny z właściwie skonfigurowaną funkcją „Man Down” oraz odpowiednio zdefiniowaną wcześniej procedurą alarmową w miejscach, gdzie sygnał alarmowy zostanie odebrany. Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji raz uniknąć niepotrzebnych, fałszywych alarmów należy odpowiednio skonfigurować urządzenia oraz procedurę, którą powinny wykonać osoby odbierające alarm „Man Down”.

Jak działa funkcja „Man Down”?

Biorąc pod uwagą fakt, że pozycja naszego ciała podczas dnia zmienia się niejednokrotnie funkcja „Man Down” w urządzeniu powinna mieć możliwość włączenia i wyłączenia na życzenie użytkownika. Jednocześnie taka funkcjonalność pozwala nam zwrócić uwagę operatora, który obsługuje alarmy na fakt, że w danej chwili rozpoczynamy np. niebezpieczną pracę na wysokości.

Alarm personalny wyposażony jest w urządzenie żyroskopowe mogące monitorować jego położenie w zakresie pozycji horyzontalnej i wertykalnej, co zapewnia wysłanie odpowiednich sygnałów do zdefiniowanego wcześniej źródła pomocy w przypadku kiedy użytkownik urządzenia niefortunnie się przewróci, zasłabnie itp. Ponadto urządzenie reaguje na znaczny wstrząs występujący zazwyczaj przy gwałtownym upadku, np. z wysokości (drabina, rusztowanie). W przypadku zarejestrowania takiego zdarzenia urządzenie bez ingerencji użytkownika (bez naciśnięcia przycisku „alarm”)  samo wyśle informację o tym, że użytkownik znajduje się w zagrożeniu

 

Jak powinno zostać skonfigurowane urządzenie, aby funkcja „Man Down” działała prawidłowo?

Aktywowanie możliwości wykorzystywania funkcji w urządzeniu jest możliwe dzięki wysłaniu odpowiedniej komendy do urządzenia, które może wykonać użytkownik za pośrednictwem dedykowanego telefonu komórkowego lub zamówić włączenie usługi z właściwymi nastawieniami w serwisie GTM SYSTEMS. Ponadto użytkownicy korzystający z oprogramowania zapewniającego korzystanie z mapy online powinni włączyć tę funkcję w aplikacji zarządzającej. Dopiero kiedy e funkcje są włączone w urządzeniu i w aplikacji użytkownik może każdorazowo aktywować funkcję przed rozpoczęciem niebezpiecznej pracy.

Jak powinna zostać zdefiniowana procedura alarmowa po uruchomieniu sygnału „Man Down”?

Założenie prawidłowego działania każdego alarmu jest takie, że nie może on pozostać bez odpowiedniej obsługi. Podobnie jest z funkcjonalnością „Man Down”. Użytkownicy, którzy korzystają z funkcji powinni zgłosić ten fakt operatorom obsługującym alarmy wraz z procedurą w jaki sposób mają być one obsługiwane. Procedura powinna być precyzyjnie i czytelnie określona. Każde działanie powinno zostać sprecyzowane w taki sposób, aby operator nie miał możliwości zinterpretowania jej w inny niż założony sposób. Dodatkowo alarm informujący o zdarzeniu podczas którego wykorzystana została funkcja „Man Down” może zostać przesłany do sześciu niezależnych numerów komórkowych.