Zastosowanie do kontrolowania patroli

Kontrola patroli polega na monitorowaniu osób, do których zadań należy poruszanie się po wyznaczonym terenie (obszarze) w określonym celu. Może to być np. sprawdzanie terenu wokół ogrodzenia chronionego obiektu ale może to być także praca polegająca na kontrolowania określonych części miasta w celu sprawdzenia np. opłacenia miejsc parkingowych.

Dzięki sygnałom wysyłanym w niewielkim odstępie czasowym przez urządzenia operator jest w stanie kontrolować patrol na bieżąco w trybie online oraz sporządzać okresowe raporty obrazujące przebieg pracy np. w ciągu całego miesiąca. Szczegółowe raporty pozwolą m.in. na określenie dokładnej trasy przemieszczania się wybranej osoby wraz z odnotowaną co 15 sekund prędkością i kierunkiem. Ponadto operator widzi wiele innych parametrów urządzenia takich jak np. stan naładowania baterii, w zasięgu ilu staelit urządzenie się znajdowało, czy też jak była siła zasięgu GSM.

Powyższy obraz przedstawia śledzenie urządzenia w trybie online na żywo. Zaznacząjąc urzadzenie (jedno lub wiele) i włączając opcję śledzenia za poruszającym się znacznikiem porusza się czerwona linia znacznika, która pokazuje ślad po którym osoba używająca urządzenia porusza się.

Powyżej przedstawiono raport obrazujący historię przemieszczania się użytkownika z okresu 7 dni. Dzięki zdefiniowanym wcześniej prędkością operator widzi kolorowe ślady przemieszczania się, gdzie każda prędkość jest oznaczona innym kolorem. Pozwala to operatorowi stwierdzić, czy osoba używająca urządzenia poruszała się pieszo, czy też jechała pojazdem. Dzięki przedstawionym powyżej ustawieniom operator może kontrolować nie tylko patrole piesze ale także zmotoryzowane konwoje przewożące wartości materialne, broń oraz osoby o statusie VIP. Patrol musi poruszać się po z góry ustalonej trasie i każde odstępstwo od niej sygnalizowane jest poprzez zdarzenie alarmowe.