GTMSYSTEMS w Agencjach Ochrony Osób i Mienia

Urządzenia nawigacyjne, alarmy personalne oraz wszelkiego rodzaju systemy do kontrolowania obecności na danym terenie od dłuższego czasu wykorzystywane są przez agencje ochrony osób i mienia. Zastosowanie urządzeń może mieć miejsce w stosunku zarówno do osób, które powierzają im sprawowanie ochrony jak również w stosunku do samych pracowników tych agencji, których bezpieczeństwo jest równie ważne.

Trzy najbardziej pożądane cechy tych urządzeń to niewątpliwie niezawodność, precyzja działania i trwałość. Firma GTM SYSTEMS wychodzi naprzeciw wymaganiom swoich klientów oferując sprawdzone technologicznie urządzenia i aplikacje wyprodukowane w Polsce, a zaprojektowane przez szwedzkich inżynierów partnerskich firm Scandinavian Radio Technology oraz Emergency Communication. Urządzenia sprawdzone i od lat wykorzystywane są przez największą w Europie Agencję Ochrony Mienia SECURITAS. Dzięki doskonałym procedurom oraz doświadczeniu konstruktorów urządzeń Securitas w Szwecji zdominował rynek usług w zakresie ochrony. Niemalże każdy pracownik oraz samochód firmy wyposażony jest w oferowane przez nas urządzenia. System alarmów personalnych i monitoringu przede wszystkim ma zapewniać bezpieczeństwo pracownikom ale także ma wpływać dodatnio na pozytywny wynik finansowy firmy poprzez eliminację nadużyć i innych zdarzeń mających na niego zły wpływ. Dlatego GTM SYSTEMS oferuje urządzenia charakteryzujące się znakomitą precyzją, potwierdzoną skutecznością (15 tyś. wykorzystywanych przez Securitas) oraz niezawodnością w działaniu.

 

 1. Przycisk alarmowy (panic) pozwalający pracownikowi ochrony zasygnalizować niebezpieczną sytuację, w szczególności zagrażającą jego życiu lub zdrowiu.

Pracownicy ochrony wykonują odpowiedzialną i często niebezpieczną pracę polegającą na zapewnianiu bezpieczeństwa osobistego swoich klientów oraz bezpieczeństwa ich mienia. Równie ważnym aspektem jest także ich własne bezpieczeństwo, które nierzadko może zostać zagrożone przez potencjalnych sprawców. Funkcja przycisku alarmowego daje możliwość niezwłocznego, a jednocześnie często niejawnego powiadomienia pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracownika ochrony. Duży, łatwo wyczuwalny nawet w kieszeni gumowy przycisk pozwala na uruchomienie procedury alarmowej za pomocą jednego naciśnięcia. Takiej funkcjonalności nie zapewni żaden telefon komórkowy, często wykorzystywany jako alternatywne źródło łączności, oprócz krótkofalówki przez pracowników ochrony. Wywołanie jakiejkolwiek aplikacji w telefonie komórkowym musi być poprzedzone szeregiem czynności takich jak włączenie wyświetlacza, wpisanie kodu zabezpieczającego, uruchomienie aplikacji itp., co w sytuacji niebezpieczeństwa może zabrać stanowczo za dużo czasu. Ponadto personalne alarmy dedykowane są wyłącznie do komunikacji z satelitami i centralą, a także do uruchamiania alarmu w przeciwieństwie do telefonów, które wykorzystywane są także do innych także prywatnych spraw co znacznie zużywa żywotność baterii.

Naciśnięcie tylko jednego przycisku zatem powoduje jednoczesne:

 • powiadomienie operatora poprzez wysłanie sygnału GPRS do centrali alarmowej (urządzenia GTM SYSTEMS mogą współpracować niemal ze wszystkimi dostępnymi na rynku stacjami monitorowania alarmów),
 • powiadomienie operatora w aplikacji online o pozycji i przyczynie alarmu oraz identyfikację użytkownika, który wygenerował alarm,
 • automatyczne nawiązanie połączenia GSM z operatorem zapewniające łączność głosową (połączenie telefoniczne),
 • powiadomienie sms zawierające nazwę użytkownika, przyczynę alarmów oraz pozycję GPS na sześć zdefiniowanych wcześniej numerów telefonów komórkowych (funkcja pozwala na kontrolę operatora, a także zwiększa liczbę osób mogących zareagować na zdarzenie alarmowe w odpowiedni sposób).
 1. Możliwość nawiązania połączenia głosowego z każdym urządzeniem co może zastąpić klasyczny telefon komórkowy.

Niezależnie od tego czy przycisk alarmowy zostanie wciśnięty czy też nie operator może nawiązać połączenie głosowe z każdym urządzeniem pozostającym w zasięgu sieci GSM. Funkcja ta może zapewnić łączność zastępując jednocześnie telefon komórkowy czy też krótkofalówkę używane standardowo przez pracowników ochrony. Na uwagę zasługuje również fakt, że alarmy personalne zapewniają znacznie większą niezawodność działania niż standardowe telefony komórkowe, które poprzez swoją delikatną konstrukcję znacznie bardziej narażone są na uszkodzenia.

 1. Funkcja alarmowa (Man Down) umożliwiająca wywołanie alarmu w sytuacji kiedy użytkownik urządzenia nie jest w stanie samodzielnie nacisnąć przycisku.

Funkcja znakomicie spełnia się przy wykorzystaniu alarmów personalnych przez pracowników ochrony pełniących swoją służbę pojedynczo, narażonych jak wszyscy ludzie na sytuacje losowe (utrata przytomności, zasłabnięcie, gwałtowny upadek itp.) w których naciśniecie przycisku nie będzie możliwe. Zainstalowany w alarmie personalnym urządzenie żyroskopowe wygeneruje alarm, kiedy znajdzie się on pod zdefiniowanym wcześniej kątem nachylenia lub zarejestruje nagły silny wstrząs. Wówczas użytkownik urządzenia informowany jest włączeniu funkcji (może ją anulować w ciągu zadanego czasu np. 15 sek.) w celu wykluczenia fałszywych alarmów. Jeśli użytkownik nie podejmie żadnej reakcji zostanie wygenerowany alarm do operatora taki sam jak w przypadku naciśnięcia przycisku alarmowego z informacją o statusie alarmu (Man Down).

 1. Funkcja wymuszenia potwierdzania kondycji pracownika generowana przez alarm czasowy.

Potwierdzanie kondycji jest niezbędne na posterunkach ochronnych i w obchodach obsługiwanych przez pojedynczych pracowników. Funkcja alarmu uzależniona jest wówczas od czasowego naciskania przycisku alarmowego w celu potwierdzenia że w czasie pełnienia służby nie zaszły żadne okoliczności wymagające uruchomienia procedury alarmowej. Pracownik ochrony zobligowany jest na przykład do naciśnięcia przycisku alarmowego w 30 minutowym odstępie czasowym. Jeśli ten czas zostanie przekroczony a przycisk nie zostanie naciśnięty urządzenie wygeneruje alarm do operatora taki sam jak w przypadku naciśnięcia przycisku w sytuacji zagrożenia. Taka procedura przede wszystkim pozwala operatorowi na podjęcie odpowiednich działań w celu udzielenia pomocy pracownikowi, który np. zasłabł lub z innego powodu stracił przytomność (doświadczenie pokazuje wiele przypadków, w których pomoc nie została udzielona osobie nieprzytomnej do momentu kiedy nie przyszedł jej zmiennik na służbie, co w wielu przypadkach zakończyło się nawet zgonem pracownika). Alarmy czasowe mogą być wykorzystane w sytuacjach realnego zagrożenia takiego jak napad rabunkowy, podczas którego najczęściej napastnicy wymuszają na pracownikach ochrony określone zachowanie próba naciśnięcia w takiej sytuacji przycisku alarmowego może być zbyt niebezpieczna. Ponadto w takich przypadkach urządzenie również generuje połączenie GSM, za pomocą którego operator może słyszeć co się dzieje w miejscu z którego pochodzi alarm.

 1. Wykorzystanie dwóch najbardziej precyzyjnych systemów satelitarnych (GPS/GLONASS).

Przewagą urządzeń GTM SYSTEMS jest wykorzystanie nie tylko systemu amerykańskiego GPS ale także rosyjskiego GLONASS. Urządzenie korzysta jednocześnie z obydwu systemów w zależności od jakości zasięgu sygnału satelitów. Urządzenia znakomicie sprawdzają się zarówno na terenie Europy jak również całego Świata.

 1. Stały nadzór nad personelem ochrony poprzez możliwość obserwacji w trybie online pozycji, kierunku, prędkości poruszania się (pojazdy, osoby).

Alarmy personalne noszone indywidualnie przez pracowników ochrony jako wyposażenie umundurowania oprócz wymienionych powyżej funkcji mogą także stanowić alternatywne i o wiele dokładniejsze rozwiązanie dla systemów kontroli wartowników. W zależności od wyboru urządzenia operator ma możliwość ciągłego śledzenia online wszystkich wyposażonych w alarmy personalne pracowników ochrony, zarówno kiedy poruszają się oni po terenie otwartym (w zasięgu GPS/GLONASS) jak również w terenie zamkniętym (wnętrza budynków, tuneli, garaży itp.). Dzięki pomiarowi prędkości operator jest w stanie rozróżnić także kiedy dany pracownik porusza się pieszo, a kiedy używając pojazdu.

Dla pojazdów służbowych pracowników ochrony GTM SYSTEM oferuje dedykowane urządzenia, które technologicznie wyprzedzają pozostałe dostępne na rynku produkty. Oprócz wszystkich funkcjonalności alarmów personalnych posiadają one możliwość zarządzania pojazdami służbowymi oraz ich kierowcami.

Szereg wejść cyfrowych i analogowych pozwala na kontrolowanie i analizę wielu czynników towarzyszących obsłudze pojazdów służbowych. Do najważniejszych należy identyfikacja kierowcy połączona z blokadą zapłonu (opcjonalnie alkomatem), ewidencjonowanie tras odbytych przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych, identyfikację tras służbowych i prywatnych, rejestrację tankowań, spalanie, kradzież paliwa ze zbiornika, temperaturę, wilgotność i wiele innych czynników.

Naszą przewagą w tym zakresie jest niemalże dowolna konfiguracja funkcjonalności ograniczona wyobraźnią i życzeniami naszych klientów. jesteśmy w stanie dostosować nasze urządzenia do indywidualnych potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.

 1. Szczegółowe analityki i raportowanie funkcjonowania wszystkich urządzeń nawet do dwóch lat wstecz.

Korzystanie z abonamentowej usługi naszej firmy zapewnia naszym klientom dostęp do zaawansowanej aplikacji online, dzięki której mogą generować szczegółowe raporty dotyczące przebytych tras pojazdów i osób używających alarmów personalnych wraz ze wszystkimi pozostałymi monitorowanymi przez nie czynnikami. Dane przechowywane są w zabezpieczonym Data Center, a wgląd w nie mają poszczególni, autoryzowani użytkownicy. Struktura dostępu jest hierarchiczna i każda firma może zbudować własne poziomy w zakresie grupy swoich urządzeń i użytkowników. Raporty można generować nawet do dwóch lat wstecz. Ponadto aplikacja zapewnia pełną obsługę i konfigurację urządzeń oraz definiowanie alarmów, punktów użyteczności oraz geostref, na które reagować będę urządzenia w zależności od położenia.

Wykorzystanie edycji wspomnianych powyżej geostref i punktów użyteczności pozwala naszym klientom na samodzielne zdefiniowanie obszarów, w których urządzenia będą reagowały zgodnie ze zdefiniowaną wcześniej procedurą. Przykładem do wykorzystania przez agencje ochrony mogą być strefy, które podlegają patrolowaniu przez poszczególne jednostki patrolujące (piesze lub zmotoryzowane). Operator może otrzymywać informację zarówno o wejściu i wyjściu ze strefy jak również o przebywaniu w niej. Wykorzystanie geostref daje nieograniczone możliwości w projektowaniu procedur reagowania na określone zdarzenia oraz logistyki działania służby ochrony

 1. Doskonała wydajność baterii pozwalająca na działanie urządzeń od 44 godzin nawet do 96 dni.

W niemalże każdym urządzeniu typu smartfon czy nawigacja samochodowa, wykorzystującym możliwości nawigacji poprzez satelitarne systemy takie jak GPS funkcja ta ma bardzo duży, negatywny wpływ na czas pracy na baterii. Dzieje się tak z uwagi na to, że smartfon (lub inne urządzenie nawigacyjne) musi przetworzyć dużą ilość informacji, by móc ustalić swoje położenie geograficzne. Bez stałego źródła zasilania (ładowarki) bateria zostanie rozładowana w krótkim okresie czasu.

Działanie GPS jest bardzo proste. Odbiornik nasłuchuje sygnałów radiowych od satelitów krążących wokół naszego globu. Transfer danych z orbity do urządzenia mobilnego odbywa się z prędkością pięćdziesięciu bitów na sekundę, a otrzymane dane należy następnie poddać obróbce, by smartfon mógł ustalić na podstawie tych sygnałów swoje położenie.

Jedną z wielu zalet urządzeń oferowanych przez naszą firmę jest czas ich pracy na baterii. Dzięki inteligentnej funkcji umożliwiającej tzw. zasypianie urządzenia kiedy nie znajduje się w ruchu bateria nie jest eksploatowana w sposób ciągły dlatego czas jej działania może być znacznie wydłużony. Ponadto skalowalność urządzenia pozwalana skonfigurowanie go w sposób, który umożliwia określenie konkretnych odstępów czasowych pozwalających urządzeniu wysyłanie zaprogramowanych wcześniej sygnałów. Przykładowo urządzenie może informować operatora o swojej pozycji zarówno w pięciosekundowym odstępie jak również raz na dobę. Ta więc czas pracy urządzenia na baterii może zostać wydłużony aż do 96 dni.

 1. Wytrzymała, wodoodporna i pyłoodporna obudowa w standardzie IP54.

Personalne alarmy oferowane przez GTM SYSTEMS doskonale sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach, w których mogą być narażone na wysokie i niskie temperatury, dużą wilgotność powietrza, oddziaływanie kurzu, pyłu czy też deszczu. Obudowa w standardzie IP54 zapewnia całkowitą ochronę aktywnych lub ruchomych elementów przeciwko wpływom koncentracji kurzu. Kurz lub innego rodzaju pył nie powinien penetrować tych obszarów gdzie jest to niewskazane. Podobnie wszelkiego rodzaju bryzgi wodne niezależnie od kierunku nie powinny wywoływać żadnych niepożądanych efektów. Nie oznacza to oczywiście że urządzenie można wykorzystywać pod wodą bez względu na zmiany ciśnieniowe. Niemniej jednak GTM SYSTEMS dla spełnienia takich potrzeb może dostarczyć do swoich urządzeń wodoodporne obudowy.