SRT326 - Profesjonalny alarm stacjonarny

Alarm stacjonarny SRT326 – Zapewni Tobie i Twoim pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Alarm stacjonarny SRT326 przeznaczony jest do użytku w lokalizacjach takich jak banki, kantory, sklepy oraz pomieszczenia ochrony. SRT326 pozwala w momencie zagrożenia łatwo i szybko wysłać alarm do dowolnej stacji monitorowania alarmów, aplikacji online zapewniającej monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym oraz sześciu zdefiniowanych wcześniej numerów dowolnej telefonii komórkowej.

Funkcja alarmu

Po naciśnięciu przycisku „alarm” operator otrzymuje informację o pozycji i tożsamości jednostki znajdującej się w niebezpieczeństwie. W tym samym czasie SRT326 może nawiązać połączenie głosowe z operatorem lub dowolnie skonfigurowanym wcześniej numerem telefonu. W zależności od sytuacji operator stacji monitorowania alarmów podejmuje właściwe działania w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy alarmującemu.

Funkcja połączenia GSM

Oprócz przycisku alarmowego urządzenie jest wyposażone w przycisk GSM. Kiedy zostanie wciśnięty, urządzenie dzwoni do zaprogramowanego wcześniej numeru. Przycisk GSM oferuje alternatywę w sytuacjach mniej krytycznych.

Funkcja „Man Down”

Kiedy SRT326 zmienia pozycję na leżącą, alarm jest wysyłany automatycznie. Alarm personalny można także zaprogramować tak, aby reagował na wstrząs.

Funkcja alarmu czasowego

Urządzenie można ustawić na automatyczne wysłanie alarmu po określonym czasie, w przypadku kiedy użytkownik może być nieprzytomny lub z innego powodu nie jest w stanie uruchomić alarmu samodzielnie. Oprócz wyżej wymienionych właściwości SRT306 posiada bardzo szeroką gamę różnych funkcji alarmowych. Oprócz wyżej wymienionych właściwości SRT326 posiada bardzo szeroką gamę różnych funkcji alarmowych.

Czas pracy na baterii

Przy najwyższym poziomie użycia urządzenia czas pracy na baterii osiąga 4 dni. Kiedy poziom baterii maleje, urządzenie generuje ostrzeżenie, a aktualny poziom baterii jest sygnalizowany przy pomocy diody LED.

Strona w budowie